"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2
Library Apply now! Support us!

Ένας οργανισμός έχει κάνει την εξής προσφορά: Άτομα που θα κάνουν αίτηση να γίνουν φοιτητές στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο εντός του Ιουνίου, θα τύχουν έκπτωσης 15% στα δίδακτρα τους.

Posted by Greek Bible College on Wednesday, June 1, 2016

Μαρτυρίες Φοιτητών


Διεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)


Βιβλιοθήκηe-μάθηση


Πιστοποιήσεις