"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

Πνευματική & Κοινωνική Ζωή

Ο σκοπός του Κολεγίου δεν είναι μόνο η παροχή ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και η προσφορά καθοδήγησης στους φοιτητές σε διάφορα θέματα ζωής. Οι φοιτητές μπορούν να πλησιάσουν για συμβουλή όλους τους καθηγητές, τον υπεύθυνο προσωπικό τους σύμβουλο καθηγητή και κυρίως τον διορισμένο γενικό υπεύθυνο σπουδαστών.

Πνευματικό Συνέδριο & Περιοδεία

Κάθε χρόνο, στο ξεκίνημα του πρώτου εξαμήνου, λαμβάνει χώρα το διήμερό μας συνέδριο, το οποίο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για καλύτερη γνωριμία μεταξύ σπουδαστών, καθηγητών και προσωπικού.

Επίσης, κάθε χρόνο διοργανώνεται η ετήσια περιοδεία του Κολεγίου, η οποία περιλαμβάνει γνωριμία με διάφορες εκκλησίες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, ευκαιρίες για διακονία αλλά και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Student Life - Retreat
Student Life - Spiritual

Πνευματικός Καθημερινός Ρυθμός

Κατά κανόνα, κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για την προσωπική του ζωή, πνευματική πορεία και χριστιανική ανάπτυξη.

Τέσσερα πρωινά την εβδομάδα οι φοιτητές και οι καθηγητές συναθροίζονται για  προσευχή ή συζήτηση σε μικρές ομάδες και ένα βράδυ την εβδομάδα υπάρχει ώρα συμπροσευχής φοιτητών.

Αναφορά Εκφοβισμού,
Αδικαιολόγητης Διάκρισης & Παρενόχλησης

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε μορφή αδικαιολόγητης και άδικης διάκρισης και δεν θα ενθαρρύνει ή παραβλέψει πράξεις παρενόχλησης, εκφοβισμού, βίας και απρεπούς σεξουαλικής συμπεριφοράς. Αυτές περιλαμβάνουν κάθε μορφή:

  • βίας και παρενόχλησης σχετιζόμενες με το φύλο
  • ρατσισμού ή επίθεσης ενάντια σε κάποιον/α εξαιτίας της εθνικότητάς του/της
  • μίσους προς κάθε προστατευόμενο χαρακτηριστικό (ηλικία, αναπηρία ή θρησκευτική τοποθέτηση)

(η λίστα δεν είναι εξαντλητική)

Για περισσότερες πληροφορίες επάνω στις απόψεις και τις πρακτικές του Κολεγίου σε περίπτωση παρενόχλησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Ενάντια στην Παρενόχληση, πατώντας εδώ.

Για να αναφέρετε συμπεριφορά παρενόχλησης, εκφοβισμού ή οποιασδήποτε στάσης που εναντιώνεται στην έμφυτη αξία του κάθε ατόμου, επικοινωνήστε με κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού ή με την υπεύθυνη επιτροπή για τη διαχείριση περιπτώσεων παρενόχλησης.

Η επιτροπή για την εφαρμογή της πολιτικής του Κολεγίου ενάντια στην παρενόχληση αποτελείται από: