"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

Ελληνικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Κολέγιό μας είναι διάρκειας 3 ετών. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πλήρους φοίτησης απονέμεται Βεβαίωση ΒιΒλικών Σπουδών στο επίπεδο Β (συγκρίσιμο με Bachelor of Theology και πιστοποιημένο από το European Council for Theological Education).[1] Επίσης, χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης, μετά την πλήρη ολοκλήρωση του πρώτου έτους.

Στόχος του προγράμματος είναι να εμπνεύσει τον φοιτητή με το όραμα της ανάπτυξης της Εκκλησίας σε κάθε μέρος του κόσμου, να τον εφοδιάσει με τις κατάλληλες ιστορικές, βιβλικές και θεολογικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να ερμηνεύει ορθά τη Βίβλο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και να εκπαιδεύσει τον φοιτητή, ώστε να υπηρετεί αποτελεσματικά σε ποικίλους τομείς του χριστιανικού έργου.

Το κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, αλλά ορισμένα μαθήματα επιλογής, επιβλεπόμενης έρευνας ή πρακτικής, γίνονται στη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα της διδακτέας ύλης διαμορφώνεται ενδεικτικά –με πιθανότητα αλλαγών στο μέλλον- με τον ακόλουθο τρόπο:

(Πηγαίνοντας τον κέρσορα στους τίτλους των μαθημάτων, θα βρίσκετε την αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου τους.)

Πρώτο Έτος

1ο Εξάμηνο

Μάθημα
S.H.
ECTS
Ελληνικά της Καινής Διαθήκης A΄ * ή
3
5
Γραμματική & Συντακτικό Καινής Διαθήκης *
Ανασκόπηση Παλαιάς Διαθήκης *
3
5
Μέθοδοι Βιβλικής Μελέτης *
2
3
Χριστιανική Μαρτυρία & Κατήχηση *
3
5
Χριστιανική Ζωή/Πνευματικότητα *
2
3
Αρχές Μελέτης/Έρευνας *
1
1
Θεολογία Ι *
3
5

2ο Εξάμηνο

Μάθημα
S.H.
ECTS
Ελληνικά της Καινής Διαθήκης Β΄ ή
3
5
Εξηγητική Καινής Διαθήκης ***
Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη *
2
4
Ψυχολογία *
3
5
Απολογητική
2
4
Χριστιανική Ηθική
2
3
Εισαγωγή στην Ομιλητική *
2
3
Γένεση
2
3
Προς Ρωμαίους Επιστολή
2
3
Μάθημα Επιλογής
2
3

Σύνολο Έτους S.H.: 35 ECTS: 60

Δεύτερο Έτος **

1ο Εξάμηνο

Μάθημα
S.H.
ECTS
Γραμματική & Συντακτικό Καινής Διαθήκης * ή
3
5
Εβραϊκά Α΄ **
Δανιήλ και Αποκάλυψη
2
3
Χριστιανική Συμβουλευτική
3
5
Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Μουσική
2
3
Θεολογία ΙΙ *
3
5
Μάθημα Επιλογής
2
3

2ο Εξάμηνο

Μάθημα
S.H.
ECTS
Εξηγητική Καινής Διαθήκης ή
3
5
Εβραϊκά Β΄ ***
Ησαΐας
2
3
Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ *
2
4
Εκκλησιαστική Αύξηση
1
2
Βασική Χριστιανική Διδακτική *
2
4
Ιεραποστολική *
2
4
Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη Α΄
2
4
Θεολογία Ορθόδοξης Εκκλησίας
1
2
Μάθημα Επιλογής
2
3
Πρακτική Διακονία
3
5

Σύνολο Έτους S.H.: 35 ECTS: 60

Τρίτο Έτος **

1ο Εξάμηνο

Μάθημα
S.H.
ECTS
Εβραϊκά Α΄ ή
3
5
Εξηγητική Παλαιάς Διαθήκης ***
Ψαλμοί
2
3
Α’ Κορινθίους Επιστολή
2
3
Θεία Λατρεία και Λειτουργική
1
2
Ερμηνευτική, Βιβλιολογία
3
5
Θεολογία ΙΙΙ *
3
5
Πτυχιακή Έρευνα *
2
4

2ο Εξάμηνο

Μάθημα
S.H.
ECTS
Εβραϊκά Β΄ ή
3
5
Εξηγητική Παλαιάς Διαθήκης ***
Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη Β’
2
4
Ιωάννεια Γραμματεία
2
3
Ομιλητική
2
4
Χριστιανική Οικογένεια
2
4
Εκκλησιαστική Ιστορία Β’ *
2
4
Εισαγωγή στην Πατερική Θεολογία
2
4
Θεολογικά Αγγλικά
1
2
Μάθημα Επιλογής
2
3

Σύνολο Έτους S.H.: 34 ECTS: 60

Σύνολο Τριετίας S.H.: 104 ECTS: 180

Σημειώσεις

Εξαμηνιαίες ώρες: 1 εξαμηνιαία ώρα (S.H.) = 15 ώρες στην τάξη + 30 ώρες μελέτης = 45 ώρες εργασίας.

ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα): 1 ECTS = 25-30 ώρες συνολικής εργασίας (εντός και εκτός τάξης).

* Μάθημα υποχρεωτικό για αποφοίτηση

** Τα περισσότερα μαθήματα του δεύτερου και τρίτου έτους διδάσκονται εκ περιτροπής.

*** Μαθήματα γλωσσικού κύκλου: προχωρημένοι φοιτητές μπορούν να απαλλαγούν από το 1ο έτος των αρχαίων με γραπτή εξέταση, ώστε να προχωρήσουν αμέσως στα αρχαία του 2ου έτους.

[1] Πιστοποίηση Σπουδών

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Κολέγιο στο Πικέρμι. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για τα Κολέγια, χαρακτηρίζεται ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (3848/2010, και τις τροποποιήσεις 4093/2012 και 4111/2013).

Σύμφωνα την Ελληνική νομοθεσία, οι σπουδές που παρέχει το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο πραγματοποιούνται επί τη βάσει συμφωνίας πιστοποίησης με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, το οποίο έχει αναγνώριση στη χώρα που εδρεύει, και οι σπουδές αυτές οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (Bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης. Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο συνεργάζεται με το Liberty University (Lynchburg, Virginia, USA), και οι σπουδές που παρέχει οδηγούν στο Bachelor of Science που απονέμει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται με επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας).

European Council for Theologica Education

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο έλαβε θεσμική πιστοποίηση το 2004 ως εναλλακτικός χορηγός ανώτατης εκπαίδευσης από το European Council for Theological Education (ECTE), όπως επίσης και πιστοποίηση του τριετούς προπτυχιακού προγράμματος με τίτλο Βεβαίωση Βιβλικών Σπουδών (Certificate in Biblical Studies), EQF level 6, από το 2004. Η πιστοποίηση του ECTE για εναλλακτικούς χορηγούς ανώτατης εκπαίδευσης υποδεικνύει ότι οι σπουδές που παρέχει το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο αντιστοιχούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα ανώτατης εκπαίδευσης (European Standards and Guidelines for higher education) και πιστοποιεί τις σπουδές στο επίπεδο 6 σύμφωνα με το EQF (European Qualification Framework).

Δες επίσης:

ECTE Accreditation
Review Directory