"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οικονομικά & Χρεώσεις

Πέρα της ακαδημαϊκής του προσφοράς, το Κολέγιο αποτελεί ένα σπίτι και μια οικογένεια για τους φοιτητές του. Είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο ο κάθε φοιτητής πλάθεται μέσα από τη σχέση του με τους καθηγητές και τους άλλους φοιτητές. Ακόμα και τα προβλήματα των σχέσεων μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για χρήσιμα διδάγματα. Η πλειονότητα των φοιτητών του Κολεγίου προτιμά τη διαμονή στους κοιτώνες, αλλά ορισμένοι φοιτητές, για διάφορους λόγους, επιλέγουν να μην είναι οικότροφοι. Συνεπώς, οι φοιτητές του Κολεγίου χωρίζονται σε οικότροφους και μη-οικότροφους σπουδαστές με ανάλογες διαφορετικές χρεώσεις σε κάθε περίπτωση.

Οι χρεώσεις, με τις οποίες επιβαρύνεται ο φοιτητής, αντικατοπτρίζουν το 27% του συνολικού κόστους φοίτησης/διαμονής. Το υπόλοιπο 73% των εξόδων καλύπτεται από δωρεές Εκκλησιών και φίλων του ιδρύματος που με τις προσφορές τους καθιστούν τη λειτουργία του Κολεγίου εφικτή.

Το Κολέγιο επιφυλάσσεται για πιθανές αναπροσαρμογές στην περίπτωση φορολογικών αλλαγών ή άλλων οικονομικών συγκυριών που πιθανόν επηρεάζουν τον ΦΠΑ.

1. Έξοδα Εγγραφής

Ο υποψήφιος, μαζί με την αίτηση του, καταβάλει το ποσό των €30 για εγγραφή. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

2. Έξοδα Φοίτησης / Διαμονής

2.A. Έξοδα Οικότροφων Σπουδαστών

Δίδακτρα / Διαμονή με Ημιδιατροφή: €4.955,00

Παρατηρήσεις
  1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, η διαμονή επιβαρύνεται με 13% και τα τροφεία με 13% ΦΠΑ.
  2. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται ανά εξάμηνο ως ακολούθως: Έως την 15η Οκτωβρίου και την 15η Φεβρουαρίου καταβάλλεται το ποσό των €1.150,00 που αντιστοιχεί στα δίδακτρα του εξαμήνου.
  3. Το ποσό των εξόδων στέγασης στους κοιτώνες και σίτισης στην τραπεζαρία του Κολεγίου εξοφλείται σε 9 μηνιαίες δόσεις των €295,00 που θα καταβάλλονται αντίστοιχα έως την 20η ημέρα κάθε μήνα.
  4. Όσοι προκαταβάλουν το σύνολο των εξόδων διδάκτρων, διαμονής και σίτισης μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχουν έκπτωση 3%. Καθυστέρηση καταβολής πληρωμών επιβαρύνει το ανεξόφλητο ποσό με 1% ανά μήνα.
  5. Οι παραπάνω χρεώσεις προϋποθέτουν υποχρεωτική υπηρεσία του φοιτητή (μισή ώρα Δευτέρα με Παρασκευή ανά ομάδες).
  6. Για τους εσωτερικούς φοιτητές που φοιτούν στο 2ο έτος, δίνεται έκπτωση €500,00 στα έξοδα διαμονής και σίτισης, ενώ για όσους φοιτούν στο 3ο έτος δίνεται αντίστοιχη έκπτωση €700,00 το έτος.

2.B. Έξοδα μη-Οικότροφων Σπουδαστών

Δίδακτρα: €2.620,00

Το ποσό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των €1.310,00 και πρέπει να εξοφληθεί έως την τρίτη εβδομάδα από την έναρξη εκάστου εξαμήνου.

Άλλες χρεώσεις

Για τις οικονομικές υποχρεώσεις των μη-Τακτικών Σπουδαστών, των Ακροατών, των ζευγαριών, διανυκτερεύσεις, γεύματα κλπ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έρθουν σε επαφή με τη γραμματεία του Κολεγίου με e-mail στο contact@grbc.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

Τρόποι πληρωμής

Για τρόπους πληρωμής/εξόφλησης, απευθυνθείτε στο λογιστήριο του Κολεγίου με e-mail στο accounting@grbc.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία.