"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ

Ποιοι Είμαστε

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο είναι εκπαιδευτήριο που υπηρετεί τις ευαγγελικές εκκλησίες με έδρα του το Πικέρμι Αττικής. Σκοπός μας είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών μας μέσα από την υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή διδασκαλία, τις ευκαιρίες που προσφέρουμε για πρακτική διακονία και τη ζωντανή και δυναμική διάπλαση του χαρακτήρα μέσα στο χριστιανικό περιβάλλον της κοινότητας, φοιτητών και καθηγητών του Κολεγίου.

Στο Κολέγιό μας εκπαιδεύονται άτομα από διάφορες εκκλησιαστικές αποχρώσεις, κι έτσι οι φοιτητές που ζουν μέσα στην κοινότητα του Κολεγίου έχουν πολλές ευκαιρίες να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο ενθαρρύνει και αναζητά τον διάλογο και τη συνεργασία με τις ομολογίες όλων των χριστιανικών δογμάτων, επειδή διατηρεί την πεποίθηση ότι παρόλες τις δογματικές διαφοροποιήσεις των χριστιανών μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, οι ειλικρινείς πιστοί που στηρίζονται για τη σωτηρία τους αποκλειστικά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αποτελούν το Σώμα του Χριστού, το οποίο δεν ορίζεται ή περιορίζεται από κανένα δόγμα αλλά βρίσκεται στην κρίση του καρδιογνώστη Θεού. Ωστόσο, η κατάρτιση που προσφέρει το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο εξυπηρετεί συγκεκριμένα τον χώρο των ευαγγελικών εκκλησιών που ανήκουν παραδοσιακά στον χώρο του Προτεσταντισμού (ή της Διαμαρτύρησης).

Το Όραμά Μας

Το όραμά μας είναι να εμπνεύσουμε, να εφοδιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους με διάθεση υπηρεσίας για να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και πρόοδο των χριστιανικών εκκλησιών στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, για τη δόξα του Θεού.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η αποστολή μας είναι...

01.

Να εμπνεύσουμε τους φοιτητές μας με την αξία της χριστιανικής σκέψης, το ήθος του χριστιανικού χαρακτήρα και το όραμα της παγκόσμιας χριστιανικής μαρτυρίας και δράσης…

02.

Να εφοδιάσουμε τους φοιτητές μας με εργαλεία για την ερμηνεία των ιερών Γραφών και την κατανόηση της χριστιανικής δογματικής και θεολογικής σκέψης, ιστορικής και σύγχρονης...

03.

Να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές μας σε δεξιότητες μετάδοσης του μηνύματος των ιερών Γραφών και της χριστιανικής πίστης, καθώς και δεξιότητες ποιμαντικής φροντίδας κοινοτήτων πίστης...

… ώστε να προετοιμάσουμε ανθρώπους για υπηρεσία των χριστιανικών εκκλησιών μέσω ποιμαντικής διακονίας, κηρύγματος, διδασκαλίας, συμβουλευτικής, ιεραποστολής, ίδρυσης και ανάπτυξης εκκλησιών, και οποιασδήποτε άλλης χριστιανικής μαρτυρίας και δράσης που έχει ως γνώμονα την ευεργεσία των ανθρώπων και τη δόξα του Θεού.

Ομολογία Πίστης

Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος, αλάνθαστος και απαρέγκλιτος Λόγος του Θεού.

Πιστεύουμε στην ύπαρξη του ενός και μοναδικού Θεού, ο Οποίος αιωνίως υπάρχει εν Τριάδι: Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον.

Πιστεύουμε στην θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στην από την Παρθένο γέννησή του, στην απόλυτη αναμαρτησία του, στα θαύματα, στην αντικαταστατική και εξιλεωτική του θυσία μέσω του αίματός του, στην σωματική του ανάσταση, στην ανάληψή του στα δεξιά της μεγαλοσύνης και στην εκ δευτέρου επιστροφή του μετά δυνάμεως και δόξης.

Πιστεύουμε ότι για τη σωτηρία του χαμένου αμαρτωλού η δια του Αγίου Πνεύματος αναγέννηση είναι απολύτως αναγκαία.

Πιστεύουμε στην παρούσα διακονία του Αγίου Πνεύματος, μέσω της ενοίκησης του Οποίου ο χριστιανός είναι σε θέση να βιώσει την κατά Θεόν ζωή.

Πιστεύουμε στην ανάσταση των σεσωσμένων και των απολυμένων, εκ των οποίων οι μεν εις ανάσταση ζωής οι δε εις ανάσταση καταδίκης.

Πιστεύουμε στην πνευματική ενότητα των πιστών του Χριστού.

Όπως συνάγεται εκ των άνω, το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο βρίσκεται μέσα στην παράδοση των δογματικών κατακτήσεων των πρώτων αιώνων της οικουμενικής χριστιανικής Εκκλησίας όπως αυτές εκφράζονται στο Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας.

Κανένα σύστημα της ευαγγελικής δογματικής θεολογίας δεν κυριαρχεί στα μαθήματα και τη διδασκαλία. Αντιθέτως, η ευαγγελική πίστη διδάσκεται σε περιβάλλον ακαδημαϊκής ελευθερίας, με βάση την ανοχή και το σεβασμό στις απόψεις των άλλων σπουδαστών και καθηγητών.

Ο χειρισμός αμφιλεγόμενων θεμάτων γίνεται με τη δέουσα εκτίμηση προς τις θέσεις πιστών που έχουν διαφορετική άποψη. Ακρότητες ή εμφάσεις που προκαλούν διχασμούς μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών αποφεύγονται. Ο θεολογικός διάλογος είναι θεμιτός μονάχα όταν προάγει και καλλιεργεί την ουσιαστική ενότητα των πιστών εν Χριστώ και γίνεται με ειρηνική διάθεση για να οικοδομήσει και όχι για να καθαιρέσει ή να αποκλείσει.

Το Κολέγιο καταρτίζει τους σπουδαστές σε βιβλικά ή θεολογικά θέματα για να υπηρετήσουν την εκκλησία και το χριστιανικό έργο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η ομολογία μας συμβαδίζει με αυτήν των περισσοτέρων διαδογματικών Βιβλικών Κολεγίων ανά τον κόσμο.