"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ειδικές Περιπτώσεις

«Μη Τακτικοί» Φοιτητές

Τακτικός φοιτητής θεωρείται καθένας που παρακολουθεί πάνω από 12 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα. Όσοι παρακολουθούν λιγότερο από 12 ώρες θεωρούνται «μη τακτικοί» και πληρώνουν δίδακτρα για κάθε μάθημα ξεχωριστά αντί για ολόκληρο το εξάμηνο. Ισχύουν όμως τα ίδια κριτήρια για την εγγραφή και αποδοχή τους.

Ακροατές Φοιτητές

Είναι δυνατόν κάποιος να γίνει δεκτός ως ακροατής, μετά τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής κι εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Τα δίδακτρα των ακροατών είναι χαμηλότερα. Τους παρέχεται γραπτό υλικό αλλά δεν γράφουν διαγωνίσματα ή εργασίες και δεν βαθμολογούνται. Δεν διατίθενται δωμάτια σε ακροατές. Ωστόσο, μπορούν να μείνουν μόνο ως επισκέπτες εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

Επισκέπτες Φοιτητές

Έκτακτοι επισκέπτες σε διάφορα μεμονωμένα μαθήματα επιτρέπονται, αφού πάρουν άδεια από την γραμματεία και τον αρμόδιο καθηγητή. Επισκέπτες που επιθυμούν να έρχονται τακτικότερα θα πρέπει να εγγραφούν κανονικά.

Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες

Το ακαδημαϊκό κτίριο του Κολεγίου διαθέτει ειδική ράμπα εισόδου, και όλοι οι χώροι του ακαδημαϊκού κτιρίου είναι ειδικά διαμορφωμένοι, ώστε να είναι προσβάσιμοι από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια. Επίσης, υπάρχει τουαλέτα για άτομα με αναπηρία στο ισόγειο του ακαδημαϊκού κτιρίου.

Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης δυσλεξίας ή άλλης μαθησιακής αναπηρίας, το κολέγιο εξετάζει την περίπτωση του φοιτητή και η επιτροπή ακαδημαϊκών υποθέσεων αποφασίζει εάν και πώς μπορεί να διευθετηθεί ο τρόπος εξέτασης του φοιτητή ή της φοιτήτριας.