"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Φοιτητικοί Σύνδεσμοι

Moodle

Το Moodle είναι μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου. Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σου κωδικούς, θα βρίσκεις από εδώ αναγνώσματα, εργασίες για το σπίτι, quiz ή οποιοδήποτε άλλο υλικό οι καθηγητές σου σού αναθέτουν.

Moodle

+

Moodle Writing Center

+

Σε αυτόν τον σύνδεσμο του moodle θα βρεις το Εγχειρίδιο Εκπόνησης Ακαδημαϊκής Έρευνας, καθώς και εκπαιδευτικά video για το πώς να γράφεις ακαδημαϊκές εργασίες και πώς να αναζητάς πηγές στον κατάλογο της βιβλιοθήκης.

JoOs

Το JoOS είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα από όπου μπορείς να παρακολουθείς τον προσωπικό σου φάκελο, ώστε να ενημερώνεσαι για πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη φοίτηση και τη διαμονή σου.

JoOS

+