"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

Διεθνές Πρόγραμμα (ISP)

Το Διεθνές Πρόγραμμα είναι ένα μονοετές βιβλικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για να εξοπλίσει αγγλόφωνους φοιτητές με εργαλεία που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του Λόγου του Θεού και τη σημασία που έχει στη ζωή και στη διακονία.

Η μαθησιακή διαδικασία, πέρα από τη διδασκαλία στην τάξη, πλαισιώνεται από σεμινάρια, έρευνα και εκπαιδευτικές εκδρομές. Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για ατομική καθοδήγηση και συμβουλευτική. Το αποτέλεσμα είναι ένα προσωπικό και καλά ολοκληρωμένο μαθησιακό πρόγραμμα που εκθέτει τους φοιτητές μας σε μια μοναδική διαπολιτισμική εμπειρία.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Διεθνούς Προγράμματος.

Greek Bible College - International Student Program

Greek
Bible
College