"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αιτήσεις

Ξεκινήστε τη διαδικασία εγγραφής εύκολα πατώντας στο παρακάτω banner. Μπορείτε να αποθηκεύετε την αίτηση σας καθώς την συμπληρώνετε, χωρίς να χάνετε δεδομένα:

College Applications

Διαδικασία Αίτησης Εγγραφής

Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τον υποψήφιο φοιτητή και εφόσον γίνει δεκτός, μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα από την έναρξη είτε του χειμερινού είτε του εαρινού εξαμήνου.

Το κόστος αίτησης εγγραφής ανέρχεται στα €30 και καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

Application - Recommendation
Application - Classes

Κατά τη διαδικασία αυτή, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να δηλώσει:

  • αν πρόκειται να διαμένει στους κοιτώνες κατά τη διάρκεια της φοίτησής του (οικότροφος) ή όχι (μη-οικότροφος)
  • αν επιθυμεί να φοιτήσει στο μονοετές πρόγραμμα ή στο τριετές
  • αν θα είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης
    Αν επιθυμεί να είναι φοιτητής μερικής παρακολούθησης, τότε δεν μπορεί να επιλέξει να διαμείνει στους κοιτώνες.

Αφού συμπληρωθεί η αίτηση και υποβληθούν τα επιμέρους τμήματα της, ο υποψήφιος ενημερώνεται από το Κολέγιο για την πρόοδο της.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Προϋποθέσεις Αίτησης Εγγραφής

1.

Δεκτοί για φοίτηση στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο γίνονται ενήλικες μόνο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων ηλικίας έως και 18 ετών πρέπει να φέρουν την υπογραφή του γονέα ή του κηδεμόνα.

2.

Οι οικότροφοι προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας και συμπληρώνουν το σχετικό τμήμα της αίτησης.

3.

Ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι ασπάζεται τη χριστιανική πίστη για περισσότερο από ένα έτος και υπογράφει την Ομολογία Πίστης του Κολεγίου.

4.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα ονόματα τριών ατόμων που μπορούν να γράψουν για λογαριασμό του συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον το ένα άτομο θα πρέπει να είναι ποιμένας, πρεσβύτερος, ή εργάτης του ευαγγελίου που τον γνωρίζει, ενώ οι άλλοι δύο να είναι πρόσωπα μη-συγγενικά που βεβαιώνουν τον χριστιανικό του χαρακτήρα.

5.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου (ή ισότιμης σχολής μέσης εκπαίδευσης). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί ως ακροατές, υποψήφιοι που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο μετά από ειδική άδεια από το Κολέγιο.

6.

Ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι γνωρίζει το κόστος φοίτησης και μπορεί να το καλύψει στις προκαθορισμένες ημερομηνίες πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνει τα στοιχεία ενός εγγυητή.