"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

diakonia@grbc.gr

Μανόν Μακρή-Μιχαλιού

Προσωπικό

Μανόν Μακρή-Μιχαλιού

  • Υπεύθυνη Χριστιανικής Υπηρεσίας

Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Βιβλικού Κολέγιου και απέκτησε τα εκπαιδευτικά διπλώματα: 1) CDA – Child Development Associate Certificate, 2) Private Investigator License).

Ως Υπεύθυνη Χριστιανικής Υπηρεσίας, η Μανόν ενθαρρύνει φοιτητές να ενσαρκώσουν την πίστη τους και τα όσα μαθαίνουν στην τάξη εξασκώντας τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους. Μέσα από προσωπικές συναντήσεις με τους φοιτητές, τους συνδέει με διακονίες τοπικών εκκλησιών και οργανώσεων της ευαγγελικής κοινότητας. Επίσης, ενισχύει την καλλιέργεια ιεραποστολικού οράματος οργανώνοντας την ετήσια έκθεση διακονιών και άλλα προγράμματα.

Η πείρα της σε κλάδους εκπαίδευσης, έρευνας και ίδρυσης εκκλησιών, την βοηθούν να βάζει το λιθαράκι της στην έμπνευση, τον εφοδιασμό και την εκπαίδευση ανθρώπων με διάθεση υπηρεσίας στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, για τη δόξα του Θεού. Αυτό που την χαροποιεί ιδιαίτερα είναι η προσωπική γνωριμία με τους φοιτητές και να βλέπει από κοντά την εξέλιξή τους!