"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

gadam@grbc.gr

Γεώργιος Αδάμ

Τακτικοί Επισκέπτες Καθηγητές

Γιώργος Αδάμ

  • Καθηγητής Καινής Διαθήκης

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Gordon-Conwell Theological Seminary (M.Div., Th.M.). Είναι διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αθηνών (Ph.D.). Διακονεί ως Ποιμένας από το 1997 αρχικά την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Βοστώνης και από το 2002 τη Β΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθήνας.

Σπουδές

Τμήμα Διοίκησης &ι Οργάνωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά

M.Div. - Gordon-Conwell Theological Seminary

Th.M. - Gordon-Conwell Theological Seminary

Ph.D. - Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αθηνών