"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2
20230506_100959 (1)

Εκδήλωση του Καθ' Οδόν στο ΕΒΚ (φωτογρ.)

“Φύλακας του αδελφού μου.”

Η αστεγία δεν είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα χωρίς θεολογικές προεκτάσεις.

Το θέμα αυτό παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο στις 6 Μαΐου με πρωτοβουλία του Καθ’ Οδόν.

 

Τελευταία Νέα