"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2
39th Graduation Ceremony

39η τελετή αποφοίτησης

Μετά από μία χρονιά δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες, η ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22 ολοκληρώθηκε με την 39η τελετή αποφοίτησης που έλαβε χώρα στις 28 Μαΐου 2022 στον προαύλιο χώρο του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου.

Τελευταία Νέα