"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Αυτή τη βραδιά, αδελφοί, προσπαθούμε να διαφημίσουμε τη Βιβλική Σχολή ως κάτι καλό, όχι μόνο γενικά και αόριστα καλό, αλλά καλό για σας, χρήσιμο για το παιδί σας. Να τη συστήσουμε στη συνείδησή σας. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Σίγουρα ο κόσμος έξω δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάποιος νέος ή κάποια νέα θα ήθελε να σπουδάσει σε μια Βιβλική Σχολή.

Όμως και στους δικούς μας κύκλους δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν αμφιβολίες για την ωφελιμότητα αυτού του έργου. Ένα από τα κοινά ερωτήματα από νέους αλλά και από γονείς είναι, «Τί δουλειά μπορείς να κάνεις αν σπουδάσεις εκεί; Τί χρήματα μπορεί κανείς να βγάλει;» Άλλοι θέτουν αλλιώς το ερώτημα, «Είναι αλήθεια τόσο αναγκαίο; Μόνο αν θέλεις να γίνεις ποιμένας μιας εκκλησίας ίσως, αλλά και εκεί οι θέσεις σιγά-σιγά καλύπτονται…»

Βέβαια, νομίζω πως όσοι έχουν αντιρρήσεις υπερβάλλουν κάπως. Σίγουρα, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε στους μαθητές μας μια δουλειά στο μέλλον. Αλλά, αν θέλετε μπορείτε να μας ελέγξετε: προσφέρουμε μέσω του Πανεπιστημίου Liberty, του μεγαλύτερου Χριστιανικού πανεπιστημίου της Αμερικής, πτυχίο πανεπιστημίου με ειδικότητα στη «Θεολογία». Η μόνη διαφορά του αν σπούδαζε να πάρει κανείς αυτό το πτυχίο στην Αμερική και να το πάρει εδώ στη Σχολή μας, είναι το κόστος. Στην Αμερική θα σου κοστίσει τα τετραπλάσια τουλάχιστον. Πρόκειται για το ίδιο πτυχίο στο ¼ της τιμής. Με άλλα λόγια, αν θέλει κανείς να σπουδάσει θεολογία, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφερθεί, και το προσφέρουμε στην καλύτερη τιμή.

Όμως, τα ερωτήματα του οποιουδήποτε αντιρρησία απαιτούν μία βαθύτερη απάντηση, κι αυτό γιατί οι αντιρρήσεις κρύβουν ένα βαθύτερο ερώτημα: αξίζει καν να σπουδάσει κανείς τη Βίβλο ή τη θεολογία; Αν η μελέτη της Βίβλου δεν μεταφράζεται σε εισόδημα, ποιος ο λόγος να τη μελετάς;

Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια στις Πράξεις 6:1-7 που πιστεύω πως παρέχουν ένα ορμητήριο για τις σκέψεις μας πάνω στο θέμα.
Οι απόστολοι της εκκλησίας αντιλήφθηκαν κάποιο εκκλησιαστικό πρόβλημα. Είχαν δημιουργηθεί καβγάδες ανάμεσα σε δύο παρατάξεις της εκκλησίας. Θα μπορούσαν κάλλιστα να μπλεχτούν μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση, προσπαθώντας να δώσουν λύση σ’ ένα πρακτικό πρόβλημα. Αντί γι’ αυτό έκαναν κάτι απλό: εξουσιοδότησαν άλλους γι’ αυτή τη δουλειά. Προσέξτε όμως την αιτιολογία της πράξης τους: «Δεν είναι πρέπον ν’ αφήσωμεν ημείς τον Λόγον του Θεού, και να διακονώμεν εις τράπεζας.»

Εκ πρώτης όψεως, πολλοί θα έλεγαν πως τα λόγια των αποστόλων είναι κάπως συμφεροντολογικά. Προτιμούν τον άμβωνα παρά να σερβίρουν σε τραπέζια. Πολλοί ίσως θα έλεγαν εδώ πως οι απόστολοι είναι υπερήφανοι και υπεροπτικοί – αναθέτουν σε άλλους τις δουλειές που δεν τους αρέσουν.

Όμως, τα λόγια των αποστόλων, κάτι άλλο θέλουν να πουν. Οι απόστολοι εννοούν κάτι απλο: ο Λόγος του Θεού στην εκκλησία, έχει προτεραιότητα. Αν παραμεληθεί ο Λόγος του Θεού, η εκκλησία παύει να είναι εκκλησία, οι δραστηριότητές της δεν έχουν πια κανένα νόημα….

Και μη νομίζετε ότι αυτή ήταν μια καινούρια ανακάλυψη ή άποψη των αποστόλων. Η Γραφή διδάσκει πως όλος ο κόσμος οφείλεται στον Λόγο του Θεού που τον δημιούργησε. «Και είπεν ο Θεός, γενηθήτω φως και έγινε φως.» Στη Β’ Πέτρου 3:5 λέει, «με τον Λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλαι…» Για σκεφτείτε αδελφοί τη σημαντικότητα του Λόγου του Θεού. Χωρίς αυτόν τον Λόγο, δεν θα υπήρχανε επαγγέλματα και δουλειές και χρήματα. Δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Οφείλουμε την ίδια μας την ύπαρξη στον Λόγο του Θεού – δεν νομίζετε ότι είναι σημαντικό να τον μελετάμε;

Μα και η υπόλοιπη ΠΔ είναι γεμάτη από τη διδασκαλία της αξίας του Λόγου. Στο Δευτερονόμιο 6:6 ο Θεός προστάζει, «Ούτοι οι λόγοι , τους οποίους Εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθε εν τη καρδία σου· και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθημερινώς εν τη οικία σου, και περιπατών εν τη οδώ, και πλαγιάζων και εγειρόμενος.» Με άλλα λόγια, θα σκέφτεσαι και θα μιλάς τον Λόγο του Θεού σε κάθε ώρα και σε κάθε τόπο. Θα είναι ο Λόγος του Θεού μέσα σε όλη σου τη ζωή. Ο Λόγος του Θεού έχει αξία για έναν απλό λόγο: επειδή είναι Λόγος Θεού. Αυτός ο Λόγος πρέπει να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, επειδή είναι το μόνο πράγμα που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Και δεν τελειώνει εκεί η ΠΔ. Οι Ψαλμοί είναι γεμάτοι από αναφορές στη σημαντικότητα του Λόγου του Θεού. Μόνο ο Ψαλμός 119 είναι γεμάτος:

«Τίνι τρόπω θέλει καθαρίσει ο νέος την οδόν αυτού; Φυλάττων τους λόγους σου.»
«Εις τας εντολάς σου θέλω μελετά.»
«Εις τα διατάγματά σου θέλω εντριφά.»
«Ελπίζω επί τον λόγο σου.»
«Ο λόγος σου με εζωοποίησεν.»
«Δίδαξόν με τα διατάγματά σου.»
«Εις τον αιώνα Κύριε διαμένει ο λόγος σου εν τω ουρανώ.»
«Πόσο αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι η μελέτη μου.»
«Πόσον γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκον μου! Είναι υπέρ μέλι εις το στόμα μου.»
«Λύχνος εις τους πόδας είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου.»
«Υποστήριζέ με κατά τον λόγο σου, και θέλω ζη.»
«Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει – συνετίζει τους απλούς.»
«Οι οφθαλμοί μου προλαμβάνουσι εις τας νυχτοφυλακάς, δια να μελετώ εις τον λόγον σου.»
«Αγάλλομαι εις τον λόγον σου, ως ο ευρίσκων λάφυρα πολλά.»
«Τα χείλη μου θέλουσι προσφέρει ύμνον, όταν με διδάξης τα διατάγματά σου.»

Και αυτά αδελφοί μου είναι λίγα. Υπάρχουν τόσα και τόσα εδάφια της ΠΔ που δείχνουν την αξία του Λόγου του Θεού για μας τους ίδιους, για τη ψυχική και πνευματική μας υγεία, για την απόλαυση της ζωής που ο Θεός μάς έχει χαρίσει.

Και σ’ όλ’ αυτά προστίθεται και η φωνή των προφητών που έκραζαν «Τάδε λέγει Κύριος.» Κι ακόμα πιο έντονα ακούγεται η φωνή του Κυρίου μας, ο οποίος είπε: «Ο ακούων τον λόγο μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιων.» «Μείνετε στον λόγο μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.» Προσευχήθηκε: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια.» «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει· οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει…»

Τώρα καταλαβαίνουμε καλύτερα την αξία του Λόγου. Όλος ο κόσμος οφείλεται στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Σε όλη την ιστορία, ο Λόγος του Θεού παρουσιάζεται να ελευθερώνει, να αγιάζει, να δίνει χαρά, να γεμίζει, να παρηγορεί, να ελέγχει, να αναγεννά, να συνετίζει, να σώζει, να καθοδηγεί, να θεραπεύει, να ανασταίνει, να ηρεμεί…

Και στο τέλος το μόνο που θα μείνει είναι ο Λόγος του Θεού. Πριν να υπάρξει το σύμπαν (κι εμείς) υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Ενόσω υπάρχει το σύμπαν, ο Λόγος του Θεού το συντηρεί. Κι αν πάψει να υπάρχει, πάλι ο Λόγος του Θεού θα μένει. Όλο το σύμπαν και η ιστορία περιβάλλονται από τον Λόγο του Θεού – Αυτό διδάσκει ο Θεός για τον Λόγο Του. Ή είναι πολύ υπερήφανο βιβλίο η Γραφή ή λέει την αλήθεια – και άρα είναι το πιο σημαντικό βιβλίο, το βιβλίο που απαιτεί την μελέτη μας, το βιβλίο που απαιτεί θυσίες για να το καταλάβουμε και να το ζήσουμε.

Θα μου πείτε, όλα αυτά τα ξέρουμε. Γνωστά είναι. Αλλά αδελφοί, δεν είναι γνωστά αν δεν επηρεάζουν τις αξίες μας και τις αποφάσεις μας. Όλοι μπορούν να πουν, «Πιστεύω στο δόγμα ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και είναι προτεραιότητα. Όμως, που φαίνεται αυτό; Αν σας πει κάποιος: «Αγαπώ τα βιβλία», αλλά δεν διαβάζει ποτέ, τί θα πείτε; Κι όταν λέμε: «Ο Λόγος του Θεού είναι πολύ μα πάρα πολύ σημαντικός… αλλά όχι να ξοδέψουμε ένα χρόνο, δύο/τρία να τον μελετούμε.» Στην ουσία λέμε ότι δεν είναι σημαντικός.

Είναι φυσικό λοιπόν: οι απόστολοι έδωσαν προτεραιότητα στον Λόγο του Θεού. Και σ’ όλη την ιστορία η εκκλησία διαρκώς απειλείται από ψέματα του διαβόλου, αιρέσεις, ψευδοδιδασκαλίες, οι οποίες πάντα απειλούν τους αδίδακτους, τα πρόβατα…

Η εκκλησία πρέπει να δώσει αξία στον Λόγο του Θεού. Γι’ αυτόν τον σκοπό ιδρύθηκε η Βιβλική Σχολή. Για να διδάσκεται ο Λόγος του Θεού ανόθευτος, συστηματικά, για να γεμίσουν οι εκκλησίες μας και από ποιμένες και εργάτες, αλλά και από στελέχη γεμάτα από τον Λόγο του Θεού, ικανά να διδάξουν και άλλους. Να προσφέρουν υπηρεσία όχι μόνο σ’ αυτή που βλέπουμε, αλλά στις επόμενες γενιές, γιατί τί θα κληρονομήσουν; Ποιος θα κηρύξει το ευαγγέλιο στην επόμενη γενιά; Θα έχουμε να παραδώσουμε μια συρρικνωμένη εκκλησία ή δυναμωμένη;

Κι όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα. Όταν δίνεις αξία στον Λόγο του Θεού, υπάρχουν αποτελέσματα: εδ. 7 – «Και ο Λόγος του Θεού ηύξανε και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα· και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστιν.» Όταν ο Λόγος μπαίνει πρώτος στην εκκλησία, όταν ο Λόγος κυβερνά, τότε ο Λόγος κάνει το έργο Του που είναι να αυξάνει, να οικοδομεί την εκκλησία, να επηρεάζει την κοινωνία και τη θρησκεία του τύπου. Η μειονότητα πληθαίνει.

Στ’ αλήθεια, τί οραματιζόμαστε για τις εκκλησίες μας; Σε εκατό χρόνια, αν ο Κύριος βραδύνει, πόσοι πιστοί και πόσες εκκλησίες θα θέλατε να έχει η Ελλάδα; Πόσο θέλετε να έχει προχωρήσει το ευαγγέλιο; Γιατί όντως, αν θα είμαστε για πάντα κάπου 10.000 ευαγγελικοί, οι άμβωνες σιγά-σιγά θα καλυφθούν. Αλλά τα 10.000.000 των Ελλήνων που ζουν στην άγνοια του Ευαγγελίου;

Οραματιστείτε μαζί μας αδελφοί, μια Ελλάδα (ή ένα κόσμο) όπου θα υπάρχουν εργάτες για τον πολύ θερισμό. Όπου ο Λόγος του Θεού θα είναι άφθονος στην εκκλησία, και η εκκλησία θα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ώστε να δοξάζεται το όνομα του Θεού μας σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας….

(Άγνωστη ημ/νία εκφώνησης προτού το ΕΒΚ λάβει άδεια λειτουργίας κολεγίου το 2009.)