"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Ιστορική αναδρομή


Ο Μπάλντουιν με τον Έβανς

Οι καταβολές της ιστορίας του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου πάνε πίσω στον Μπομπ Έβανς, ο οποίος γεννήθηκε στη Γαλλόφωνη Αφρική από γονείς ιεραποστόλους. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στο στρατό ενώ βρισκόταν στη Γαλλία το 1944 και εντυπωσιάστηκε από τη μεγάλη πνευματική ανάγκη που υπήρχε εκεί.

Όταν τελείωσε τη θητεία του στο στρατό, επέστρεψε στην πατρίδα του και βοήθησε να ιδρυθεί το Διεθνές Κίνημα Νεολαίας για το Χριστό (Youth For Christ, International). Ένα από τα προγράμματα που οργά­νωσε ήταν μια ευαγγελιστική εκστρατεία στην Ευρώπη το 1947 και το 1948. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής, όλο και περισσό­τερο αυξανόταν η πεποίθησή του ότι έπρεπε να επιστρέψει και να βοηθήσει τις εκκλησίες στην Ευρώπη στον τομέα της βιβλικής κατάρτισης.

Το 1949 το ζεύγος Έβανς επέστρεψε στο Παρίσι και ξεκίνησαν βιβλικά μαθήματα στο σπίτι τους. Το 1952 ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Βιβλικό Ινστιτούτο (Institut Biblique Européen).

Αργότερα, άλλοι χριστιανοί εργάτες με οραματισμό για τη Γερ­μα­νία ενώθηκαν με τους εργάτες του Ευαγγελίου της Γαλλίας και ίδρυσαν μια Βιβλική Σχολή στη Γερμανία. Με τον καιρό άνοιξαν Βιβλικές Σχολές στην Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Πορτο­γαλία. Στο μεταξύ, κι άλλες σχολές που ήδη λειτουργούσαν στην Αγγλία και στο Βέλγιο έγιναν μέλη της οικογένειας των Ευρωπαϊκών Βιβλικών Σχολών.

Για πολλά χρόνια χριστιανοί από διάφορες χώρες αγωνίζονταν για την ίδρυση ενός βιώσιμου διαδογματικού κέντρου βιβλικής επιμόρ­φωσης στην Ελλάδα. Ενώ αυτός ο οραματισμός ήταν στην καρδιά λίγων προσώπων αρχικά, σταδιακά εμπνεύστηκαν κι άλλοι να βοηθή­σουν. Ύστερα από πολλή μελέτη και προετοιμασία, ιδρύθηκε η Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών ως μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 741-784 του Αστικού Κώδικα, στις 20 Ιουλίου του 1971.


Βραδινά μαθήματα

Το φθινόπωρο του 1973 ξεκίνησαν βραδινά μαθήματα σε ένα συγκρότημα γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα βραδινών μαθημάτων λειτούργησε έξι χρόνια και έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση ενός μόνιμου ελληνικού προγράμματος βιβλικής μόρφω­σης για οικότροφους σπου­δαστές. Έτσι, το 1980 στο Καστρί άρχισε ένα μόνιμο διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ένδεκα οικότροφους σπουδαστές. Το 1985 προστέθηκε ένας τρίτος χρόνος σπουδών και το 1990 προστέθηκε το μονοετές πρόγραμμα.

Το καλοκαίρι του 1995 το Κολέγιο μετακόμισε σε νεόκτιστες εγκαταστάσεις στο Πικέρμι Αττικής. Στη συνέχεια προστέθηκε και τέταρ­τος χρόνος φοίτησης, ο οποίος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Liberty παρέχει πανεπιστημιακό πτυχίο B.S. (Bachelor of Science) αναγνω­ρισ­μένο στο εξωτερικό. Το 2004 το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αναγνώρισης Θεολογι­κών Σπουδών (European Evangelical Accreditation Association) ως τριτοβάθμιο Ίδρυμα Βιβλικών Σπουδών που προσφέρει το πτυχίο B.Th. (Bachelor of Theology).  Η αναγνώριση αυτή καθιστά τα μαθήματα του Κολεγίου μας αναγνωρίσιμα από άλλες αντίστοιχες σχολές του ευρωπαϊκού και όχι μόνον κόσμου.

Τον Ιούλιο του 2009 το Κολέγιο έλαβε άδεια ίδρυσης κολεγίου από το Υπουργείο Παιδείας. Τον Οκτώβριο του 2009 έλαβε άδεια λειτουργίας, η οποία όμως ανακλήθηκε (όπως όλων των άλλων κολεγίων). Κατόπιν, τον Σεπτέμβριο του 2010 δόθηκε εκ νέου άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολεγίου). Τον Ιούνιο του 2010 ανανεώθηκε η συνεργασία του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου με το Πανεπιστήμιο Liberty, η οποία και αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι πρώτοι σπουδαστές πλήρους-φοίτησης Κάποιοι από τους σπουδαστές και καθηγητές των βραδινών μαθημάτων

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις