"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Πνευματική και Κοινωνική Ζωή

Ο σκοπός του Κολεγίου δεν είναι μόνο η παροχή ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και η προσφορά καθοδήγησης στους φοιτητές σε διάφορα θέματα ζωής. Οι φοιτητές μπορούν να πλησιάσουν για συμβουλή όλους τους καθηγητές και κυρίως τον διορισμένο υπεύθυνο σπουδαστών.

 

Πνευματικό Συνέδριο

Κάθε χρόνο, στο ξεκίνημα του πρώτου εξαμήνου, λαμβάνει χώρα το διήμερό μας συνέδριο. Είναι μια ευκαιρία για καλύτερη γνωριμία μεταξύ σπουδαστών, καθηγητών και προσωπικού.

 

Πνευματική & Κοινωνική ζωή

Κατά κανόνα, κάθε σπουδαστής είναι υπεύθυνος για την προσωπική του ζωή, πνευματική πορεία και χριστιανική ανάπτυξη.

Τηρούμε την Κυριακή ως ευκαιρία για πνευματική υπηρεσία/διακονία, εκκλησιασμό και ελεύθερο χρόνο για πνευματική περισυλλογή. Αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές εργασίες παύουν και το σύνολο σπουδαστών, επισκεπτών, προσωπικού και καθηγητών συμμετέχουν στη λατρεία και στις δραστηριότητες των επί μέρους εκκλησιών.

Τέσσερις φορές την εβδομάδα όλοι οι σπουδαστές και οι καθηγητές συναθροίζονται για λατρεία, προσευχή, ή συζήτηση σε μικρές ομάδες. Ένα βράδυ την εβδομάδα στο Κολέγιο υπάρχει ώρα συμπροσευχής φοιτητών. Συνήθως, οι σπουδαστές δραστηριοποιούνται και ανεξάρτητα σε πνευματικές από κοινού προσπάθειες οι οποίες προάγουν και καλλιεργούν πνεύμα χριστιανικής διακονίας. Είναι ευνόητο ότι όλοι οι σπουδαστές του Κολεγίου συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις