"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2
Tonia Malai

Προσωπικό

Tonia Malai

  • Υπεύθυνη Σίτισης

Είναι απόφοιτη σχολής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, και εργάζεται στο Κολέγιο μας από το 2003.