"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

smihalios@grbc.gr

Στέφανος Μιχαλιός

Καθηγητές

Στέφανος Μιχαλιός

  • Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
  • Καθηγητής Καινής Διαθήκης & Ελληνικών Καινής Διαθήκης

Απόφοιτος του Ελληνικού Βιβλικού Κολέγιου και του Trinity Evangelical Divinity School (M.A., Th.M.). Διδάκτωρ του Wheaton College (Ph.D.) με θέμα διατριβής The Danielic Eschatological Hour in the Johannine Literature (T&T Clark, 2011). Διδάσκει στον τομέα της Καινής Διαθήκης και των Ελληνικών της Καινής Διαθήκης.

Σπουδές

Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο

M.A. - Trinity Evangelical Divinity School

Th.M. - Trinity Evangelical Divinity School

Ph.D - Wheaton College