"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

pkantartzis@grbc.gr

Παναγιώτης Κανταρτζής

Τακτικοί Επισκέπτες Καθηγητές

Παναγιώτης Κανταρτζής

  • Καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης & Ορθόδοξης Θεολογίας

Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και διπλώματος της Εταιρίας Βιβλικών Σπουδών. Είναι επίσης απόφοιτος του Gordon Conwell Theological Seminary (M.Div.) και του Boston University (Th.M.), και είναι διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ph.D.). Ποιμαίνει από το 1999 την Α’ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία και συντονίζει το Ευαγγελικό Κέντρο για την Μελέτης του Ορθόδοξου Χριστιανισμού (ecsoc.org).

Σπουδές

Κοινωνιολογία - Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εταιρία Βιβλικών Σπουδών

M.Div. – Gordon Conwell Theological Seminary

Th.M. - Boston University

Ph.D. - Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης