"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

dominic@grbc.gr

Dominic Mayland

Προσωπικό

Dominic Mayland

  • Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων

Είναι απόφοιτος του Διεθνούς Προγράμματος Σπουδών του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου, όπου και υπηρετεί από το 2008 συντηρώντας τα κτίρια και τους εξωτερικούς χώρους του.