"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2
Αναστάσιος Μαρκουλιδάκης

Τακτικοί Επισκέπτες Καθηγητές

Αναστάσιος Μαρκουλιδάκης

  • Καθηγητής Εκκλησιαστικής Διοίκησης

Σπούδασε Μάρκετινγκ & Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (B.Sc.), Επιχειρηματικότητα (MBA) στο California Lutheran University και Θεολογία στο Gordon-Conwell Theological Seminary (M.Div.). Από το 2009 υπηρετεί ως ποιμένας της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας της Νίκαιας.

Σπουδές

B.Sc. – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΒΑ – California Lutheran University

M.Div. – Gordon Conwell Theological Seminary