"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή διάφοροι επισκέπτες μοιράζονται τις σκέψεις τους επάνω σε διάφορα εδάφια της Βίβλου.