"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Εγγραφή

Προϋποθέσεις Εγγραφής

1. Δεκτοί για φοίτηση στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο γίνονται ενήλικες μόνο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων ηλικίας έως και 21 ετών πρέπει να φέρουν την υπογραφή του γονέα ή του κηδεμόνα.

2. Οι οικότροφοι προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας και συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο που προμηθεύονται από τον Υπεύθυνο Εγγραφών του Κολεγίου.

3. Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι ασπάζεται τη χριστιανική πίστη για ένα τουλάχιστον έτος και να υπογράψει την Ομολογία Πίστης του Κολεγίου.

4. Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα ονόματα τριών ατόμων που μπορούν να γράψουν για λογαριασμό του συστατικές επιστολές. Είναι προτιμότερο ο ένας ή και οι περισσότεροι απ’ αυτούς να είναι ποιμένας, πρεσβύτερος, ή εργάτης του ευαγγελίου που τον γνωρίζει, ενώ επιβάλλεται οι άλλοι δύο να είναι πρόσωπα μη- συγγενικά που βεβαιώνουν το χριστιανικό του χαρακτήρα.

5. Κάθε υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου (ή ισότιμης σχολής μέσης εκπαίδευσης). Υποψήφιοι μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να γίνουν δεκτοί, κατ’ εξαίρεση, χωρίς να έχουν τελειώσει το Λύκειο, κατόπιν ειδικής απόφασης της Επιτροπής Αιτήσεων. Ο αριθμός αποδοχής αυτών των φοιτητών είναι περιορισμένος και γίνονται δεκτοί ως τακτικοί ύστερα από δοκιμή ενός εξαμήνου. Αν η απόδοσή τους είναι ικανοποιητική, είναι δυνατόν να συνεχίσουν ως τακτικοί φοιτητές, λαμβάνοντας όμως μόνο μια βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων.

6.  Για το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης στο μονοετές πρόγραμμα, ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις και πρέπει κανείς, για να συνεχίσει στο πλήρες πρόγραμμα, να έχει τελειώσει το Μονοετές με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7/10.

Κάντε την αίτηση σας τώρα!

[downloads]

 

Φοιτητές με ειδικές ανάγκες

Το ακαδημαϊκό κτήριο του κολεγίου διαθέτει ευρύχωρο ασανσέρ ώστε όλοι οι χώροι του ακαδημαϊκού κτηρίου να είναι προσβάσιμοι από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικές καρέκλες. Επίσης, υπάρχει τουαλέτα για άτομα με ειδικές ανάγκες στο ισόγειο του ακαδημαϊκού κτηρίου.

Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης δυσλεξίαςή άλλης μαθησιακής αναπηρίας, το κολέγιο εξετάζει την περίπτωση του φοιτητή και η επιτροπή ακαδημαϊκών υποθέσεων αποφασίζει εάν και πώς μπορεί να διευθετηθεί ο τρόπος εξέτασης του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Ειδικές Περιπτώσεις

«Μη Τακτικοί» Σπουδαστές

Τακτικός σπουδαστής θεωρείται καθένας που παρακολουθεί πάνω από 12 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα. Όσοι παρακολουθούν λιγότερο από 12 ώρες θεωρούνται «μη τακτικοί» και πληρώνουν δίδακτρα για κάθε μάθημα ξεχωριστά αντί για ολόκληρο το εξάμηνο. Ισχύουν όμως τα ίδια κριτήρια για την εγγραφή και αποδοχή τους.

Ακροατές Σπουδαστές

Είναι δυνατόν κάποιος να γίνει δεκτός ως ακροατής εφόσον υπάρχει χώρος, αφού συμπληρώσει το Δελτίο Εγγραφής Ακροατών [linkforform]. Τα δίδακτρα των ακροατών είναι χαμηλότερα. Τους παρέχεται γραπτό υλικό αλλά δεν γράφουν διαγωνίσματα και δεν βαθμολογούνται. Το οικοτροφείο δεν παραχωρείδωμάτια σε ακροατές.

Επισκέπτες Σπουδαστές

Έκτακτοι επισκέπτες σε διάφορα μεμονωμένα μαθήματα επιτρέπονται, αφού πάρουν άδεια από την γραμματεία και τον αρμόδιο καθηγητή. Επισκέπτες που επιθυμούν να έρχονται τακτικότερα θα πρέπει να εγγραφούν κανονικά.

Διαδικασία Εγγραφής

Υποψήφιοι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματα του Κολεγίου μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση εγγραφής [link]ή να την ζητήσουν από την Γραμματεία του Κολεγίου. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί μαζί με τα χρήματα για την εγγραφή (€20), τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται.

Για τις συστατικές επιστολές, ο υποψήφιος σπουδαστής θα γράψει μέσα στην αίτησή του τα ονόματα των τριών ατόμων και τις διευθύνσεις τους. Ο Υπεύθυνος Εγγραφών θα έρθει σε επαφή με αυτά τα άτομα και οι συστατικές επιστολές θα σταλούν απευθείας στα γραφεία του Κολεγίου. Με την παραλαβή της αίτησης και των συστατικών επιστολών, το Κολέγιο είναι δυνατόν να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη, προτού γίνει οριστικά δεκτός. Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εγκαίρως. Ανάλογα με την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα. Συνήθως η διαδικασία διαρκεί περίπου ένα μήνα.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε δύο εξάμηνα, το φθινοπωρινό και το εαρινό.  Το πρώτο ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και το δεύτερο στα μέσα του Ιανουαρίου. Όσοι θέλουν να σπουδάσουν στο Βιβλικό Κολέγιο οφείλουν να ξεκινήσουν από τα πρώτα μαθήματα το Σεπτέμβριο. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί φοιτητές και τον Ιανουάριο.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις