"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

rhill@grbc.gr

Robert H. Hill

Ιδρυτικά Στελέχη

Robert H. Hill

  • Ιδρυτικό Στέλεχος &
  • Εταίρος της Εταιρίας Βιβλικών Σπουδών

Απόφοιτος του Los Angeles State College (B.A.), του California State College at Los Angeles (M.A.) και του Fuller Theological Seminary (B.D., D.Min.). Μαζί με τους William R. Baldwin και John Friesen, αποτέλεσε ιδρυτικό στέλεχος της Εταιρίας Βιβλικών Σπουδών (1971), υπό το νομικό πρόσωπο του οποίου λειτουργεί το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο, παραδίδοντας έκτοτε μαθήματα Θεολογίας και Συμβουλευτικής.

Σπουδές

B.A. - Los Angeles State College

M. A. - California State College at Los Angeles

B. D. - Fuller Theological Seminary

D.Min. - Fuller Theological Seminary