"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

mdoebler@grbc.gr

Mark Doebler

Καθηγητές

Mark Doebler

  • Υπεύθυνος Σπουδαστών - Καθηγητής Λειτουργικής

Είναι απόφοιτος του Moody Bible Institute (B.A.) και του Wheaton College (M.A.). Διδάσκει μαθήματα Λειτουργικής, Μουσικής και Αγγλικών, ενώ παρέχει πνευματική κατεύθυνση σε πολλές πτυχές της φοιτητικής ζωής στο κολέγιο.

Σπουδές

B.A. - Moody Bible Institute

M.A. - Wheaton College