"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Επικοινωνία

ggoudas@grbc.gr

Γεώργιος Γούδας

Τακτικοί Επισκέπτες Καθηγητές

Γιώργος Γούδας

  • Καθηγητής Χριστιανικής Μαρτυρίας & Κατήχησης

Είναι κάτοχος πτυχίου της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και διπλώματος της Εταιρίας Βιβλικών Σπουδών. Είναι επίσης απόφοιτος του Westminster Theological Seminary (M.A.R.).

Σπουδές

Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου

Εταιρία Βιβλικών Σπουδών

M.A.R. - Westminster Theological Seminary