"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Διδακτέα Ύλη του Πρώτου Έτους (ή Μονοετές Πρόγραμμα)

Πρώτο Εξάμηνο S.H. ECTS Δεύτερο Εξάμηνο S.H. ECTS
Ελλ. ΚΔ A΄ ή Γρ. Συντ. ΚΔ * 3 5 Ελλ. ΚΔ Β΄ ή Εξηγητική ΚΔ *** 3 5
Ανασκόπηση ΠΔ * 3 5 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη * 2 4
Μέθοδοι Βιβλικής Μελέτης * 2 3 Ψυχολογία * 3 5
Χρ. Μαρτυρία & Κατήχηση * 3 5 Απολογητική 2 4
Χριστ. Ζωή/Πνευματικότητα * 2 3 Χριστιανική Ηθική 2 3
Αρχές Μελέτης/Έρευνας * 1 1 Εισαγωγή στην Ομιλητική * 2 3
Θεολογία Ι * 3 5 Γένεση 2 3
Προς Ρωμαίους Επιστολή 2 3
Μάθημα Επιλογής 2 3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ: 35 60


Σημειώσεις

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, αλλά ορισμένα μαθήματα επιλογής, επιβλεπόμενης έρευνας ή πρακτικής, γίνονται στη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού.

Εξαμηνιαίες ώρες: 1 εξαμηνιαία ώρα (S.H.) = 15 ώρες στην τάξη + 30 ώρες μελέτης = 45 ώρες εργασίας

ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα): 1 ECTS = 25-30 ώρες συνολικής εργασίας (εντός και εκτός τάξης)

 

* Μάθημα υποχρεωτικό για αποφοίτηση

*** Μαθήματα γλωσσικού κύκλου: προχωρημένοι φοιτητές μπορούν να απαλλαγούν από το 1ο έτος των αρχαίων με γραπτή εξέταση, ώστε να προχωρήσουν αμέσως στα αρχαία του 2ου έτους.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις