"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Ομολογία Πίστης

Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος, αλάνθαστος και απαρέγκλιτος Λόγος του Θεού.

Πιστεύουμε στην ύπαρξη του ενός και μοναδικού Θεού, ο Οποίος αιωνίως υπάρχει εν Τριάδι: Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον.

Πιστεύουμε στην θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στην από την Παρθένο γέννησή του, στην απόλυτη αναμαρτησία του, στα θαύματα, στην αντικαταστατική και εξιλεωτική του θυσία μέσω του αίματός του, στην σωματική του ανάσταση, στην ανάληψή του στα δεξιά της μεγαλοσύνης και στην εκ δευτέρου επιστροφή του μετά δυνάμεως και δόξης.

Πιστεύουμε ότι για τη σωτηρία του χαμένου αμαρτωλού η δια του Αγίου Πνεύματος αναγέννηση είναι απολύτως αναγκαία.

Πιστεύουμε στην παρούσα διακονία του Αγίου Πνεύματος, μέσω της ενοίκησης του Οποίου ο χριστιανός είναι σε θέση να βιώσει την κατά Θεόν ζωή.

Πιστεύουμε στην ανάσταση των σεσωσμένων και των απολυμένων, εκ των οποίων οι μεν εις ανάσταση ζωής οι δε εις ανάσταση καταδίκης.

Πιστεύουμε στην πνευματική ενότητα των πιστών του Χριστού.

Όπως συνάγεται εκ των άνω, το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο βρίσκεται μέσα στην παράδοση των δογματικών κατακτήσεων των πρώτων αιώνων της οικουμενικής χριστιανικής Εκκλησίας όπως αυτές εκφράζονται στο Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας. Κανένα σύστημα της ευαγγελικής δογματικής θεολογίας δεν κυριαρχεί στα μαθήματα και τη διδασκαλία. Αντιθέτως, η ευαγγελική πίστη διδάσκεται σε περιβάλλον ακαδημαϊκής ελευθερίας, με βάση την ανοχή και το σεβασμό στις απόψεις των άλλων σπουδαστών και καθηγητών. Ο χειρισμός αμφιλεγόμενων θεμάτων γίνεται με τη δέουσα εκτίμηση προς τις θέσεις πιστών που έχουν διαφορετική άποψη. Ακρότητες ή εμφάσεις που προκαλούν διχασμούς μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών αποφεύγονται. Ο θεολογικός διάλογος είναι θεμιτός μονάχα όταν προάγει και καλλιεργεί την ουσιαστική ενότητα των πιστών εν Χριστώ και γίνεται με ειρηνική διάθεση για να οικοδομήσει και όχι για να καθαιρέσει ή να αποκλείσει.

Το Κολέγιο καταρτίζει τους σπουδαστές σε βιβλικά ή θεολογικά θέματα για να υπηρετήσουν την εκκλησία και το χριστιανικό έργο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η ομολογία μας συμβαδίζει με αυτήν των περισσοτέρων διαδογματικών Βιβλικών Κολεγίων ανά τον κόσμο.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις