"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Ειδικές Περιπτώσεις

«Μη Τακτικοί» Σπουδαστές

Τακτικός σπουδαστής θεωρείται καθένας που παρακολουθεί πάνω από 12 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα. Όσοι παρακολουθούν λιγότερο από 12 ώρες θεωρούνται «μη τακτικοί» και πληρώνουν δίδακτρα για κάθε μάθημα ξεχωριστά αντί για ολόκληρο το εξάμηνο. Ισχύουν όμως τα ίδια κριτήρια για την εγγραφή και αποδοχή τους.

Ακροατές Σπουδαστές

Είναι δυνατόν κάποιος να γίνει δεκτός ως ακροατής εφόσον υπάρχει χώρος και αφού συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής. Τα δίδακτρα των ακροατών είναι χαμηλότερα. Τους παρέχεται γραπτό υλικό αλλά δεν γράφουν διαγωνίσματα και δεν βαθμολογούνται. Το οικοτροφείο δεν παραχωρεί δωμάτια σε ακροατές. Μπορούν να μείνουν μόνο ως επισκέπτες εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

Επισκέπτες Σπουδαστές

Έκτακτοι επισκέπτες σε διάφορα μεμονωμένα μαθήματα επιτρέπονται, αφού πάρουν άδεια από τη γραμματεία και τον αρμόδιο καθηγητή. Επισκέπτες που επιθυμούν να έρχονται τακτικότερα θα πρέπει να εγγραφούν κανονικά.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις