"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Προϋποθέσεις

1. Δεκτοί για φοίτηση στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο γίνονται ενήλικες μόνο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων ηλικίας έως και 18 ετών πρέπει να φέρουν την υπογραφή του γονέα ή του κηδεμόνα.

2. Οι οικότροφοι προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας και συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο που προμηθεύονται από τον Υπεύθυνο Εγγραφών του Κολεγίου.

3. Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι ασπάζεται τη χριστιανική πίστη για ένα τουλάχιστον έτος και να υπογράψει την Ομολογία Πίστης του Κολεγίου.

4. Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα ονόματα τριών ατόμων που μπορούν να γράψουν για λογαριασμό του συστατικές επιστολές. Είναι προτιμότερο ο ένας ή και οι περισσότεροι απ’ αυτούς να είναι ποιμένας, πρεσβύτερος, ή εργάτης του ευαγγελίου που τον γνωρίζει, ενώ επιβάλλεται οι άλλοι δύο να είναι πρόσωπα μη- συγγενικά που βεβαιώνουν το χριστιανικό του χαρακτήρα.

5. Κάθε υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου (ή ισότιμης σχολής μέσης εκπαίδευσης). Υποψήφιοι μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να γίνουν δεκτοί, κατ’ εξαίρεση, χωρίς να έχουν τελειώσει το Λύκειο, κατόπιν ειδικής απόφασης της Επιτροπής Αιτήσεων. Ο αριθμός αποδοχής αυτών των φοιτητών είναι περιορισμένος και γίνονται δεκτοί ως τακτικοί ύστερα από δοκιμή ενός εξαμήνου. Αν η απόδοσή τους είναι ικανοποιητική, είναι δυνατόν να συνεχίσουν ως τακτικοί φοιτητές, λαμβάνοντας όμως μόνο μια βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων.

6.  Για το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης στο μονοετές πρόγραμμα, ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις και πρέπει κανείς, για να συνεχίσει στο πλήρες πρόγραμμα, να έχει τελειώσει το Μονοετές με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7/10.

 

Φοιτητές με ειδικές ανάγκες

Το ακαδημαϊκό κτίριο του κολεγίου διαθέτει ευρύχωρο ασανσέρ ώστε όλοι οι χώροι του ακαδημαϊκού κτιρίου να είναι προσβάσιμοι από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικές καρέκλες. Επίσης, υπάρχει τουαλέτα για άτομα με ειδικές ανάγκες στο ισόγειο του ακαδημαϊκού κτιρίου.

Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης δυσλεξίας ή άλλης μαθησιακής αναπηρίας, το κολέγιο εξετάζει την περίπτωση του φοιτητή και η επιτροπή ακαδημαϊκών υποθέσεων αποφασίζει εάν και πώς μπορεί να διευθετηθεί ο τρόπος εξέτασης του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις