"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Πρακτική Διακονία (ΠΔ)

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του τομέα πρακτικής διακονίας/θεολογίας:

Με την ολοκλήρωση του Πλήρους Ελληνικού Προγράμματος στους τομείς της Χριστιανικής Διακονίας, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:

  • Να κατανοούν τους πιθανούς τομείς συμμετοχής στη χριστιανική διακονία, καθώς και να έχουν σφαιρική εικόνα των δικών τους χαρισμάτων και πως ταιριάζουν με αυτούς τους τομείς.
  • Να εφαρμόζουν βιβλικές, θεολογικές και ψυχολογικές γνώσεις ώστε να ασκούν σοφή ποιμαντική συμβουλευτική στις περισσότερες περιπτώσεις ατόμων που έχουν ανάγκη και να γνωρίζουν πότε να παραπέμπουν σε άλλους, πιο ειδικευμένους, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
  • Να παρουσιάζουν δομημένα και ευκρινή βιβλικά και θεολογικά τεκμηριωμένα μαθήματα διδασκαλίας όλων των ηλικιών, με εφαρμογή στα προσωπικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά και άλλα ηθικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.
  • Να παρουσιάζουν δομημένα και ευκρινή βιβλικά και θεολογικά τεκμηριωμένα και ποιμαντικά εποικοδομητικά εξηγητικά κηρύγματα, με εφαρμογή στα προσωπικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά και άλλα ηθικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.
  • Να αντιλαμβάνονται, να σκέφτονται και να ενεργούν μέσα στη διαλεκτική σχέση της Βίβλου και της Ευαγγελικής θεολογίας με την κοινωνία.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις