"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Το Μονοετές Πρόγραμμα

Αν για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος το μονοετές πρόγραμμα σπουδών αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση. Το μονοετές πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τη βασικότερη απαραίτητη κατάρτιση σε όλους τους τομείς. Αποτελεί δε το «πρώτο έτος» του πλήρους προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκείνον που μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εφόσον το επιθυμεί.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις