"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Το Πλήρες Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα που παρέχει Βεβαίωση Σπουδών στο επίπεδο Β (συγκρίσιμο με Bachelor of Theology και πιστοποιημένο από το European Evangelical Accrediting Association) είναι το κύριο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου. Στόχος του προγράμματος είναι να εμπνεύσει το φοιτητή με το όραμα της παγκόσμιας ιεραποστολής, να εφοδιάσει με τις κατάλληλες ιστορικές, βιβλικές και θεολογικές γνώσεις που θα βοηθή­σουν το φοιτητή να ερμηνεύει ορθά τη Βίβλο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και να εκπαιδεύσει ώστε ο φοιτητής να υπηρετεί αποτελεσματικά σε ποικίλους τομείς του χριστιανικού έργου.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις