"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ECTS πιστωτικές μονάδες

Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Το κολέγιο ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS, το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν όλες οι χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη της Μπολόνια.Το σύστημα αυτό βασίζεται στον συνολικό εκτιμώμενο χρόνο εργασίας του φοιτητή για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 πιστωτικές μονάδες ECTS, με φόρτο εργασίας που υπολογίζεται σε 1.500 έως 1.800 ώρες για το σχολικό έτος. Συνεπώς, η μία (1) πιστωτική μονάδα ECTS υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες συνολικής εργασίας (εντός και εκτός τάξης).

Σχέση ECTS με εξαμηνιαίες ώρες

Το κολέγιο παραδοσιακά ακολουθούσε (και συνεχίζει να ακολουθεί) το σύστημα των εξαμηνιαίων ωρών, όπου 1 εξαμηνιαία ώρα ισοδυναμεί με 15 ώρες επαφής καθηγητή-φοιτητών στην τάξη + περίπου δύο ώρες μελέτης εκτός τάξης. Το σύστημα αυτό κυριαρχεί κυρίως στις ΗΠΑ και είναι σημαντικό να διατηρηθεί ώστε να μπορούν να μεταφέρονται μαθήματα με μεγαλύτερη ευκολία σε θεολογικές σχολές των ΗΠΑ.

Σε γενικές γραμμές, η μία (1) εξαμηνιαία ώρα αντιστοιχεί σε 1,5 – 2 πιστωτικές μονάδες ECTS, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του κάθε μαθήματος. O ακόλουθος πίνακας δείχνει τις πιθανές αντιστοιχίες:

Πιστωτικές μονάδες εξαμηνιαίων ωρών

Semester Credit hours = lecture hrs + study hrs

 

εξαμ. ώρα = 15 διαλέξεις + 30 ώρες μελέτη= 45 ώρες

2 εξαμ. ώρες = 30 διαλέξεις + 60 ώρες μελέτη= 90 ώρες

3 εξαμ. ώρες = 45 διαλέξεις + 90 ώρες μελέτη= 135 ώρες

4 εξαμ. ώρες = 60 διαλέξεις + 120 ώρες μελέτη= 180 ώρες

Πιστωτικές μονάδες ECTS

ECTS credits + total hours of study

 

ECTS = 25-30 ώρες συνολικής μελέτης

ECTS = 50-60 ώρες συνολικής μελέτης

ECTS = 75-90 ώρες συνολικής μελέτης

ECTS = 100-120 ώρες συνολικής μελέτης

ECTS = 125-150 ώρες συνολικής μελέτης

ECTS = 150-180 ώρες συνολικής μελέτης

ECTS = 175-210 ώρες συνολικής μελέτης

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις