"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Προφίλ Ελληνικού Προγράμματος

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Ευαγγελικού Συνδέσμου Αναγνώ­ρισης και Αξιολόγησης Θεολογικών Τίτλων – ΕΕΑΑ [link: http://eeaa.eu/] [EuropeanEvangelicalAccreditingAssociation] με πλήρη αναγνώριση από το Νοέμβρη του 2004. Το ΕΕΑΑ είναι μέλλος του ICETE [link: http://www.icete-edu.org/]. Τα μα­θήματα που προσφέρονται στο Κολέγιο είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε καθένα από τα θεολογικά ιδρύματα που είναι μέλη του πιο πάνω συνδέσμου, πολλά εκ των οποίων μάλιστα τυγχάνουν και κρατικής αναγνώρισης στις αντίστοιχες χώρες τους. Επίσης, το Κολέγιο διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία (από το 1995) με το Liberty University στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις βασικούς τομείς:

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις