Σύνδεση

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας Βοήθεια για Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

Σημαντική υπενθύμιση:
Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείστε την διεύθυνση email και το password που χρησιμοποιείτε στο JoOS.
Εάν δεν θυμάστε τη διεύθυνση email που έχει το Κολέγιο για εσάς, μπορείτε να την ζητήσετε από τη γραμματεία.


Important Reminder:
In order to log in please use the same email address and password that you use for JoOS.
If you don't remember the email address the College has for you, you can ask the secretary for it.