"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Αίθουσες διδασκαλίας

Στο ακαδημαϊκό κτίριο στεγάζονται τα γραφεία, η βιβλιοθήκη, οι αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα συνεδριάσεων και η αίθουσα συγκεντρώσεων του Κολεγίου.

Το Κολέγιο διαθέτει τρεις κύριες αίθουσες διδασκαλίας. Κάθε αίθουσα περιέχει λευκό πίνακα, και προβολέα για PowerPoint.

Οι αίθουσες του Κολεγίου διατίθενται για ειδικά συνέδρια και σεμινάρια. Πρόσωπα ή ομάδες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Κολεγίου μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τη Διεύθυνση.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις