"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

ISP Admissions

To be considered for admission, a candidate must be at least 18 years old (or have parental consent if under 18) and have graduated from high school, lyceum or equivalent. Students for whom English is not their first language must score 61 or better on the internet-based TOEFL exam (or equivalent). Enrollment is limited. Therefore please call or write for an admissions application form as soon as possible.

In order to apply, please create an applicant account by filling out the following online form:

Online Application
Online Application

If you have any difficulties or other questions, please contact us!

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις