"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Διδακτέα Ύλη του Πρώτου Έτους

Πρώτο Εξάμηνο S.H. ECTS Δεύτερο Εξάμηνο S.H. ECTS
Ελλ. ΚΔ A΄ ή Γρ. Συντ. ΚΔ * 3 5 Ελλ. ΚΔ Β΄ ή Εξηγητική ΚΔ *** 3 5
Ανασκόπηση ΠΔ * 3 5 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη * 2 4
Μέθοδοι Βιβλικής Μελέτης * 2 3 Ψυχολογία * 3 5
Χρ. Μαρτυρία & Κατήχηση * 3 5 Απολογητική 2 4
Χριστ. Ζωή/Πνευματικότητα * 2 3 Χριστιανική Ηθική 2 3
Αρχές Μελέτης/Έρευνας * 1 1 Εισαγωγή στην Ομιλητική * 2 3
Θεολογία Ι * 3 5 Γένεση 2 3
Προς Ρωμαίους Επιστολή 2 3
Μάθημα Επιλογής 2 3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ: 35 60

 

Διδακτέα Ύλη του Δεύτερου Έτους **

Πρώτο Εξάμηνο S.H. ECTS Δεύτερο Εξάμηνο S.H. ECTS
Γρ. Συντ. ΚΔ* ή Εβραϊκά Α΄ ** 3 5 Εξηγητική ΚΔ ή Εβραϊκά Β΄ *** 3 5
Δανιήλ και Αποκάλυψη 2 3 Ησαΐας 2 3
Χριστιανική Συμβουλευτική 3 5 Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ * 2 4
Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Μουσική 2 3 Εκκλησιαστική Αύξηση 1 2
Θεολογία ΙΙ * 3 5 Βασική Χριστιανική Διδακτική * 2 4
Μάθημα επιλογής 2 3 Ιεραποστολική * 2 4
Εισαγωγή στην ΠΔ Α΄ 2 4
Θεολογία Ορθόδοξης Εκκλησίας 1 2
Μάθημα Επιλογής 2 3
Πρακτική Διακονία 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ: 35 60

 

Διδακτέα Ύλη του Τρίτου Έτους **

Πρώτο Εξάμηνο S.H. ECTS Δεύτερο Εξάμηνο S.H. ECTS
Εβραϊκά Α΄ ή Εξηγ. ΠΔ *** 3 5 Εβραϊκά Β΄ ή Εξηγητική ΠΔ *** 3 5
Ψαλμοί 2 3 Εισαγ. στην ΠΔ Β’ 2 4
Α’ Κορινθίους Επιστολή 2 3 Ιωάννεια Γραμματεία 2 3
Θεία Λατρεία και Λειτουργική 1 2 Ομιλητική 2 4
Ερμηνευτική, Βιβλιολογία 3 5 Χριστιανική Οικογένεια 2 4
Θεολογία ΙΙΙ * 3 5 Εκκλησιαστική Ιστορία Β’ * 2 4
Πτυχιακή Έρευνα * 2 4 Εισαγωγή στην Πατ. Θεολογία 2 4
Θεολογικά Αγγλικά 1 2
Μάθημα Επιλογής 2 3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ: 34 60
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: 104 180

 

Σημειώσεις

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, αλλά ορισμένα μαθήματα επιλογής, επιβλεπόμενης έρευνας ή πρακτικής, γίνονται στη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού.

Εξαμηνιαίες ώρες: 1 εξαμηνιαία ώρα (S.H.) = 15 ώρες στην τάξη + 30 ώρες μελέτης = 45 ώρες εργασίας

ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα): 1 ECTS = 25-30 ώρες συνολικής εργασίας (εντός και εκτός τάξης)

 

* Μάθημα υποχρεωτικό για αποφοίτηση

** Τα περισσότερα μαθήματα του δεύτερου και τρίτου έτους διδάσκονται εκ περιτροπής.

*** Μαθήματα γλωσσικού κύκλου: προχωρημένοι φοιτητές μπορούν να απαλλαγούν από το 1ο έτος των αρχαίων με γραπτή εξέταση, ώστε να προχωρήσουν αμέσως στα αρχαία του 2ου έτους.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις