"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Από οπουδήποτε (Google Maps)

Από όπου κι αν έρχεστε, μπορείτε να πάρετε κατευθύνσεις από τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες.

 

Posted in: Directions to the College

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις