"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Παναγιώτης Καρακολίδης

(αποφ. Ελληνικό Πρόγραμμα)

Στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο είχα την ευκαιρία να μάθω πράγματα που δε θα τα μάθαινα σε ολόκληρη τη ζωή μου, να εμβαθύνω σε θέματα μέσα στο Λόγο του Θεού από την προσωπική μου μελέτη, αλλά και μέσα από συζητήσεις μου με άλλους έμπειρους εργάτες του Ευαγγελίου.

Επίσης έμαθα να σέβομαι και κάποιες άλλες απόψεις και να εκτιμώ το έργο που κάνει ο Χριστός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μπορώ να πω ότι τα τρία χρόνια στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο ήταν τα καλύτερα της ζωής μου…

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις