"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Γαρυφαλλιά Σερέτη

(απόφ. Ελληνικό Πρόγραμμα)

Τα τρία χρόνια αναζήτησης και μελέτης του Λόγου το Θεού στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο διαμόρφωσαν τον τρόπο σκέψης μου ώστε να μένω πιο πιστή στο Λόγο Του.

Προκάλεσαν το εγώ μου ώστε να μένω πιο πιστή σε ό,τι με καλεί να κάνω στην ζωή και ανανέωσαν το πνεύμα μου ώστε να συνεχίζω να εκζητώ το πρόσωπό Του.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις