"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Αθανάσιος Βελλιανίτης

(αποφ. Ελληνικό Πρόγραμμα)

Η γνωριμία μου με το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο μόνο με όμορφες αναμνήσεις με γεμίζει. Αναμνήσεις, όχι μόνο απλά για να τις θυμάμαι, αλλά αναμνήσεις που μου έδωσαν έναν νέο τρόπο σκέψης και μια καινούργια πορεία ζωής, με νόημα και σκοπό. Ο σκοπός είναι η καθημερινή εν Χριστώ ζωή για το χαμένο πρόβατο. Σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου.

Μαρτυρίες ΦοιτητώνJoOS
ΒιβλιοθήκηΔιεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)Πιστοποιήσεις