"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2
Registrations are open

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Συμπληρώστε την αίτησή σας έως 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Τελευταία Νέα