"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Αντώνης Περιάλης

Επίσκοπος-Ποιμένας Ε.Α.Ε.Π. Καλλιθέας (αποφ. Ελληνικό Πρόγραμμα)

Μετά από πολλά χρόνια στη διακονία, η φοίτηση μου στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο ήταν αποκάλυψη. Συμπυκνωμένη Βιβλική γνώση, υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, εξαιρετικές γνωριμίες-φιλίες με πιστούς ανθρώπους, σεβασμός στη διαφορετική άποψη, ένας μεγάλος πνευματικός πλούτος. Παρά τις μικρές επιφυλάξεις μου, συνιστώ τη φοίτηση στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο.

Μαρτυρίες Φοιτητών


Διεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)


Βιβλιοθήκηe-μάθηση


Πιστοποιήσεις