"...ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι." - Β' Τιμοθέου 2:2

Σας προσκαλούμε στην 35η Τελετή Αποφοίτησης του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου που θα γιορτάσουμε το

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017 στις 7:30 μ.μ.

Θα είναι χαρά μας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Οι σπουδαστές και η διοίκηση του κολεγίου.

Graduation Invitation 2015

Μαρτυρίες Φοιτητών


Διεθνές Πρόγραμμα
(Alpha Program)


Βιβλιοθήκηe-μάθηση


Πιστοποιήσεις